top of page
original?tenant=vbu-digital

Nazywam się Magdalena Rajputty i zajmuję się tłumaczeniami ustnymi sądowymi oraz pisemnymi. 

Mieszkam w Wielkiej Brytanii już od ponad 17 lat gdzie zdobyłam nowe oraz poszerzyłam dotychczasowe doświadczenia w mojej profesji.

Ukończyłam Filologię Angielską na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu gdzie uzyskałam tytuł magistra i od 2002 roku jestem wykwalifikowanym nauczycielem języka angielskiego. Zanim osiedliłam się w Wielkiej Brytanii, przez 5 lat pracowałam jako nauczyciel angielskiego w gimnazjum oraz 3 różnych szkołach językowych w Polsce. Obecnie kontynuuję rolę nauczyciela udzielając prywatnych lekcji angielskiego dla Polaków oraz uczniów z innych krajów.

Ukończyłam również Podyplomowe Studia Tłumaczeniowe na Wydziale Filologicznym Instytutu Filologii Angielskiej Uniwersytetu Wrocławskiego gdzie studiowałam przekład tekstów prawnych, medycznych, korespondencji biznesowej oraz tłumaczenia przysięgłe. Ukończyłam kurs w zakresie tłumaczeń ustnych dla służb publicznych w Wielkiej Brytanii oraz posiadam dyplom tłumacza dla policji (Diploma in Police Interpreting), który ukończyłam z wyróżnieniem. 

Od 2013 roku pracuję jako tłumacz sądowy oraz policyjny. Posiadam szerokie doświadczenie w tłumaczeniu ustnym przesłuchań oraz zeznań świadków na posterunkach policji, postępowań karnych w Sądach Pokoju (Magistrates' Courts) oraz Sądach Koronnych (Crown Courts), spraw rodzinnych w Sądach Okręgowych (County Courts) a także rozpraw w Trybunale Pracy oraz Szpitalach Psychiatrycznych. Ponadto, wykonuję usługi tłumaczeniowe dla angielskich kancelarii prawnych, między innymi tłumaczenia ustne podczas konferencji oskarżonego z adwokatem w biurze kancelarii oraz w więzieniach. W wolnym czasie tłumaczę dokumenty prawne, medyczne oraz biznesowe, czasami również koncepcje reklam dla firm marketingowych (od 2006-2009 roku pracowałam w Londynie w międzynarodowej firmie zajmującej się badaniem rynku).

Tłumaczenia sądowe, tłumaczenia dla policji oraz prawo karne stały się moją pasją. Czuję satysfakcję kiedy pomagam moim rodakom przełamywać bariery językowe, szczególnie podczas rozpraw sądowych, które często są bardzo stresujące oraz trudne dla osób nie mówiących płynnie po angielsku. Cenię poufność, bezstronność oraz profesjonalne podejście do każdej sprawy którą tłumaczę, co zostało wiele razy uznane i docenione przez wielu Adwokatów oraz Prokuratorów w Sądzie. Jestem zadowolona gdy mogę pomóc moim rodakom złożyć dokładne zeznania podczas rozprawy tak, aby zapewnić im sprawiedliwy proces sądowy. 

Pracując jako tłumacz sądowy w Londynie, rejonie Hertfordshire, Bedfordshire, Buckinghamshire, Berkshire oraz Northamptonshire miałam przyjemność poznać i współpracować z wieloma prawnikami, których profesjonalne usługi prawne, odpowiednie podejście do klienta oraz każdej sprawy, którą się zajmują są warte polecenia moim rodakom. Ponadto, biorąc udział w najróżniejszych sprawach sądowych (poczynając od krótkich rozpraw sądowych, aż do ciężkich i długich procesów) zdobyłam doświadczenie oraz wiedzę na temat angielskiego systemu prawnego i procedur sądowych.

Z tego też powodu, zdecydowałam się założyć 'Anglo-Polish Translation & Legal Services' aby móc podzielić się moim doświadczeniem i zaoferować pomoc dla Polaków, którzy znalezli się w trudnych i stresujących dla nich sytuacjach życiowych.  

My name is Magdalena Rajputty and I am a Polish Court & Police Interpreter and Translator.

I have been living in the UK for over 17 years now and have gained a lot of experience in my profession.

I have M.A. Degree in English Philology from University of Adam Mickiewicz in Poland and since 2002, I have been

a qualified English Teacher. Before coming to the UK, I taught English as a Foreign Language in state and private schools in Poland for 5 years.

I have also completed 1 year Postgraduate Studies in the scope of Translation at Institute of English Philology, University of Wroclaw, Poland where I polished translation of business correspondence, law agreements, medical and legal texts as well

as practised sworn-type translations.

I successfully completed Public Service Interpreting Course at Herts Interpreting and Translation Service which gave me a solid grounding in the technical skills and ethics of public service interpreting. I am also a proud holder of Diploma in Police Interpreting, I passed the exam with Distinction and Merit. 

I have been working as a Polish Court and Police Interpreter since 2013. I have a vast experience interpreting at various police stations during interviews and also taking witness statements in Polish and later translating them into English. I have spent most of my interpreting career interpreting criminal proceedings in Magistrates’ and Crown Courts. Moreover, I have interpreted family cases in County Courts as well as Employment and Mental Health Tribunals. I have also acted as a face to face Polish interpreter during prison visits and client conferences for various English law firms.

In my free time I translate legal, business and medical documents and sometimes market research concepts (I previously worked for an international market research company in London from 2006-2009).

Court and Police Interpreting as well as criminal law have become my passion. I enjoy helping people break language barriers, especially during court proceedings which often are very stressful and difficult for those who can’t speak English fluently.

I value confidentiality, independent and professional approach to every case I interpret and this has many times been

acknowledged by both Prosecution and Defence Counsels at court. I take pride in enabling people to get their message

across and give thorough evidence to ensure successful trial.

 

Having worked as a court interpreter across London, Hertfordshire, Bedfordshire, Buckinghamshire, Berkshire and Northamptonshire, I have met and cooperated with many solicitors whose excellent and professional services are worth recommending to people from my Polish community. Moreover, having been involved in numerous court cases (from straightforward to the most serious indictable only cases), I have gained a comprehensive knowledge of English legal system, its workings and procedures.

I therefore decided to set up ‘Anglo-Polish Translation & Legal Services’ where I could share my experience and offer assistance to Polish people who found themselves in situations that can be alien to them, stressful and worrying.

bottom of page